Datum Naam Status Soort informatie
06-04-2016 Ontwerpbestemmingsplan “Terwispel - Kom”, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
30-03-2016 Ontwerpbestemmingsplan “Lippenhuizen – Multifunctionele accommodatie”, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
23-03-2016 Publicatie omgevingsvergunning Loksleane 3 Wijnjewoude officiële publicatie bekendmaking
16-03-2016 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning voor het oprichten van twee blokken van vier woningen op de locatie van de voormalige basisschool “De Skans” te Frieschepalen (hoek De Rusken / Lytse Leane). officiële publicatie bekendmaking
10-02-2016 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning Mooi Loevestein Jikke Reinbergenstrjitte 74-102 Gorredijk officiële publicatie bekendmaking
20-01-2016 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning De Buorren 12 te Lippenhuizen officiële publicatie bekendmaking
13-01-2016 Ontwerpbestemmingsplan “Lippenhuizen Kom / Bedrijventerrein Jubbega - Lippenhuizen”, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
13-01-2016 Ontwerpbestemmingsplan “Gorredijk - Kom”, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
13-01-2016 Ontwerpbestemmingsplan “Gorredijk - Bedrijventerreinen”, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
24-06-2015 Beheersverordening ‘Lippenhuizen Kom en Bedrijventerrein Jubbega Lippenhuizen’ vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
20-05-2015 Bestemmingsplan ‘Nij Beets Kom’ vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
20-05-2015 Ontwerpbestemmingsplan ‘Terwispel – Smidte, dorpshuis en plein’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
11-03-2015 Bestemmingsplannen ‘Bakkeveen Kom’ en ‘Hemrik Kom’ onherroepelijk geworden, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
20-01-2015 Wet milieubeheer kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit Mandefjild 9 te Bakkeveen, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
12-02-2014 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ureterp Kom (2013)’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
31-10-2013 Terinzagelegging ‘Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Gemeente Opsterland’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
01-08-2013 Vaststelling bestemmingsplan ‘Jonkerslân Kom’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
11-07-2013 Vaststelling bestemmingsplan en -omgevingsvergunning ‘Herinvulling deel de Wissel, ter hoogte van de weg 't Rond, te Beetsterzwaag’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
20-06-2013 Beheersverordeningen vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
25-04-2013 Ontwerpbestemmingsplan en -omgevingsvergunning ‘Herinvulling deel De Wissel, ter hoogte van de weg ’t Rond, te Beetsterzwaag’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
24-01-2013 Vastgesteld bestemmingswijziging ‘Merkebuorren 91 Wijnjewoude’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
13-09-2012 Bestemmingswijziging ‘Mijnbouwlocatie Langezwaag’ vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
10-09-2012 Aanmeldingsnotitie veranderen melkrundveehouderij aan De Leijen 4 te Gorredijk, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
24-05-2012 Bestemmingsplan ‘Beetsterzwaag-Herinvulling Vlaslaan e.o.’ onherroepelijk geworden officiële publicatie bekendmaking
01-03-2012 Zes bestemmingsplannen onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
Verberg gearchiveerde onwikkelingen