Datum Naam Status Soort informatie
08-07-2010 Bestemmingsplan ‘Hemrik – Multifunctionele Accommodatie’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
17-06-2010 Wijziging bestemmingsplan ‘Bakkeveen’ ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
22-04-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘ Hemrik – Multifunctionele Accomodatie’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
15-04-2010 Wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
25-02-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Gorredijk – Wijkvernieuwing De Vlecke en omgeving’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
11-02-2010 Bestemmingsplan ‘Gorredijk Rondweg - De Leijen 13 e.o.’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
28-01-2010 Wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
21-01-2010 Bestemmingsplan ‘Luxwoude-Kom’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
03-12-2009 Twee bestemmingsplannen en één wijzigingsplan onherroepelijk geworden officiële publicatie bekendmaking
19-11-2009 Bestemmingsplan ‘Frieschepalen-Kom’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
08-10-2009 Bestemmingsplan ‘Beetsterzwaag – Van Lyndenpark’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
08-10-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Luxwoude-Kom’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
24-09-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Gorredijk Rondweg – De Leijen 13 e.o.’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
10-09-2009 Wijzigingsplan ‘Tijnje (Riperwei/Warrewei)’ goedgekeurd officiële publicatie bekendmaking
10-09-2009 Besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Ureterp - De Hege Kamp’ officiële publicatie bekendmaking
10-09-2009 Besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Ureterp – Sportvelden’ officiële publicatie bekendmaking
02-07-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Frieschepalen-Kom’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
02-07-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Beetsterzwaag-Van Lyndenpark’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
18-06-2009 Besluit tot vaststelling wijzigingsplan ‘Tijnje (Riperwei/Warrewei)’ officiële publicatie bekendmaking
04-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ureterp-Sportvelden’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
04-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ureterp-De Hege Kamp’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
04-06-2009 Structuurvisie ‘Ureterp 2008’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
05-07-2021 Beetsterzwaag Kom vastgesteld bestemmingsplan
10-05-2021 Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag vastgesteld bestemmingsplan
24-03-2021 Beetsterzwaag - Commissieweg 2 t/m 5 voorontwerp bestemmingsplan
Verberg gearchiveerde onwikkelingen