Nieuweplannen.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal nieuweplannen.nl, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt nieuweplannen.nl deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens uitsluitend om aan u de voor u gevraagde en/of relevante (aanvullende) informatie te verstrekken dan wel voor onderzoek naar het gebruik van de website en de bevindingen daarvan bij de gebruikers. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Nieuweplannen.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van nieuweplannen.nl worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.


Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Nieuweplannen.nl en aan haar gelieerde organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.