Datum Naam Status Soort informatie
04-11-2020 Vastgesteld wijzigingsplan “De Buorren 149 - Lippenhuizen” officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Vastgesteld wijzigingsplan “Domela Nieuwenhuisweg 119 – Nij Beets” officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Publicatie omgevingsvergunning “bouw ligboxenstal Riperwâlden 8 Tijnje” en de daarbij behorende verklaringen van geen bedenkingen. officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Ontwerpwijzigingsplan “De Feart 16 - Ureterp” officiële publicatie bekendmaking
21-10-2020 Bestemmingsplan "Multifunctionele Accommodatie Tijnje” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
02-09-2020 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) officiële publicatie bekendmaking
26-08-2020 Ontwerpwijzigingsplan “De Rusken 6, Frieschepalen” officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder “Domela Nieuwenhuisweg 119 – Nij Beets” officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Besluit verlenen van de omgevingsvergunning voor het realiseren en exploiteren van een zonneweide officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Ontwerpwijzigingsplan “De Buorren 149 - Lippenhuizen” officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Multifunctionele Accommodatie Tijnje” officiële publicatie bekendmaking
08-04-2020 Vastgesteld wijzigingsplan “Welgelegen 15 - Lippenhuizen” officiële publicatie bekendmaking
05-02-2020 Ontwerpwijzigingsplan “Welgelegen 15 - Lippenhuizen” officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Vastgesteld wijzigingsplan “Ulesprong 17 - 18 Tijnje” officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Omgevingsvergunning voor het realiseren en exploiteren van een zonneweide aan de Tolleane te Wijnjewoude officiële publicatie bekendmaking
16-10-2019 Bestemmingsplan “Siegerswoude Kom” ongewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
16-10-2019 Bestemmingsplan “Gorredijk - De Tsjerk Hiddes” ongewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 Ontwerpwijzigingsplan “Ulesprong 17 - 18 Tijnje” officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Vastgesteld wijzigingsplan “De Kromten 4 Waskemeer/ Bakkeveen” officiële publicatie bekendmaking
26-06-2019 Vastgesteld wijzigingsplan ‘Natuurontwikkeling Koningsdiep (Oude Bosch en Hemrikkerscharren Oost)’ officiële publicatie bekendmaking
29-05-2019 Ontwerpwijzigingsplan “De Kromten 4 – Waskemeer/ Bakkeveen” officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Wijnjewoude / Klein Groningen” officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Omgevingsvergunning voor realisatie zorginstelling en twee extra zorgunits aan de Domela Nieuwenhuisweg 92 in Nij Beets officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Omgevingsvergunning voor herinrichting van het terrein van de Oude melkfabriek aan Klein Groningen in Wijnjewoude officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Gorredijk – De Tsjerk Hiddes” officiële publicatie bekendmaking
Verberg gearchiveerde onwikkelingen