Datum Naam Status Soort informatie
01-05-2019 Ontwerpwijzigingsplan ‘Natuurontwikkeling Koningsdiep (Oude Bosch en Hemrikkerscharren Oost)’ officiële publicatie bekendmaking
24-04-2019 Bestemmingsplan "Langezwaag Kom” gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Siegerswoude Kom”, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
13-03-2019 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning “bouw ligboxenstal Riperwâlden 8 Tijnje” en de daarbij behorende ontwerpverklaringen van geen bedenkingen. officiële publicatie bekendmaking
23-01-2019 Vastgesteld wijzigingsplan “Tjalling Harkeswei 81 - Wijnjewoude” officiële publicatie bekendmaking
23-01-2019 Omgevingsvergunning voor herinrichting van het terrein van de Oude melkfabriek aan Klein Groningen in Wijnjewoude officiële publicatie bekendmaking
23-01-2019 Omgevingsvergunning voor realisatie zorginstelling en twee extra zorgunits aan de Domela Nieuwenhuisweg 92 in Nij Beets officiële publicatie bekendmaking
16-01-2019 Vastgesteld wijzigingsplan “Achterwei 9 - Olterterp” officiële publicatie bekendmaking
16-01-2019 Vastgesteld wijzigingsplan “Rolbrêgedyk 16 - Tijnje” officiële publicatie bekendmaking
12-12-2018 Vastgesteld wijzigingsplan “Fûgelsang 21 - Jonkerslân” officiële publicatie bekendmaking
21-11-2018 Bestemmingsplan "Correctieve en partiële (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018" gewijzigd vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
17-10-2018 Ontwerpwijzigingsplan “Fûgelsang 21 - Jonkerslân” officiële publicatie bekendmaking
17-10-2018 Ontwerpwijzigingsplan “Tjalling Harkeswei 81 - Wijnjewoude” officiële publicatie bekendmaking
03-10-2018 Omgevingsvergunning voor “Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas Ureterp” officiële publicatie bekendmaking
03-10-2018 Omgevingsvergunning voor “Zonnepark Skieppeleane Ureterp” officiële publicatie bekendmaking
26-09-2018 Publicatie omgevingsvergunning ‘vervangen driving range Beetsterzwaag’ en de daarbij behorende verklaring van geen bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
18-07-2018 Publicatie vastgesteld wijzigingsplan voor Warrewei 58 in Tijnje officiële publicatie bekendmaking
18-07-2018 Publicatie vastgesteld wijzigingsplan voor De Warren 17 in Tijnje officiële publicatie bekendmaking
18-07-2018 Publicatie omgevingsvergunning‘Uitbreiding supermarkt Poiesz in Bakkeveen’ en de daarbij behorende verklaring van geen bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
27-06-2018 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning “Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas Ureterp” en de daarbij behorende ontwerp verklaring van geen bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
27-06-2018 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning “Zonnepark Skieppeleane” en de daarbij behorende ontwerp verklaring van geen bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
27-06-2018 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning “Vervangen driving range in Beetsterzwaag” en de daarbij behorende ontwerp verklaring van geen bedenkingen. officiële publicatie bekendmaking
30-05-2018 Publicatie omgevingsvergunning‘Langezwaag – De Plasse 25’ en de daarbij behorende verklaring van geen bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
16-05-2018 Rectificatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Correctieve en partiële (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018" officiële publicatie bekendmaking
09-05-2018 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Correctieve en partiële (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018" officiële publicatie bekendmaking
Verberg gearchiveerde onwikkelingen