Datum Naam Status Soort informatie
25-08-2022 Omgevingsprogramma Zuid-Holland geconsolideerd structuurvisie
20-05-2022 N207-Zuid ontwerp inpassingsplan
18-05-2022 Inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag, herziening 2022 vastgesteld inpassingsplan
19-04-2022 Omgevingsprogramma Zuid-Holland - Energietransitie ontwerp structuurvisie
19-04-2022 Omgevingsverordening Zuid-Holland - Module Energietransitie ontwerp provinciale verordening
19-04-2022 Omgevingsvisie Zuid-Holland - Energietransitie ontwerp structuurvisie
13-04-2022 Omgevingsvisie Zuid-Holland - Ruimte en Wonen ontwerp structuurvisie
15-03-2022 Omgevingsprogramma Zuid-Holland - Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder ontwerp structuurvisie
15-03-2022 Omgevingsverordening - Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder ontwerp provinciale verordening
15-03-2022 Omgevingsverordening Zuid-Holland geconsolideerd provinciale verordening
15-03-2022 Omgevingsvisie Zuid-Holland geconsolideerd structuurvisie
09-03-2022 Omgevingsprogramma Zuid-Holland - Regionaal waterprogramma 2022-2027 vastgesteld structuurvisie
08-03-2022 proactieve aanwijzing Gemeente Lansingerland – sociale woningbouwlocatie Driehoek Noordpolder ontwerp aanwijzingsbesluit
08-03-2022 proactieve aanwijzing Gemeente Noordwijk - sociale woningbouwlocatie Bronsgeest ontwerp aanwijzingsbesluit
22-02-2022 Omgevingsprogramma Zuid-Holland - Ruimte en Wonen ontwerp structuurvisie
22-02-2022 Omgevingsverordening - Ruimte en Wonen ontwerp provinciale verordening
02-02-2022 Omgevingsverordening Zuid-Holland - herziening 2021 vastgesteld provinciale verordening
02-02-2022 Omgevingsverordening Zuid-Holland - Nestgeluid ontwerp provinciale verordening
02-02-2022 Omgevingsvisie Zuid-Holland – Herziening 2021 vastgesteld structuurvisie
02-02-2022 Omgevingsvisie Zuid-Holland - Nestgeluid ontwerp structuurvisie
09-11-2021 Omgevingsprogramma Zuid-Holland – Herziening 2021 vastgesteld structuurvisie
09-11-2021 Partiële herziening PIP RijnlandRoute N206 Europaweg ontwerp inpassingsplan
13-10-2021 Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag vastgesteld inpassingsplan
30-06-2021 Provincie Zuid-Holland - Kennisgeving Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid (partiële wijziging Omgevingsvisie Zuid-Holland, Omgevingsverordening Zuid-Holland en Omgevingsprogramma Zuid-Holland) officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Omgevingsprogramma Zuid-Holland – Herziening 2021 ontwerp structuurvisie
Toon gearchiveerde onwikkelingen