Datum Naam Status Soort informatie
02-06-2021 Bestemmingsplan "Vlaslaan – MFA te Beetsterzwaag” en Beeldkwaliteitsplan MFA de Finne Beetsterzwaag vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Vastgesteld wijzigingsplan “Mandewyk 18 - Bakkeveen” officiële publicatie bekendmaking
17-03-2021 Ter inzage (coördinatieregeling): bestemmingsplan “Terwispel - De Streek 24 en 26”; beschikking omgevingsvergunning “De Streek 26”; besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder “De Streek 26”. officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Vastgesteld wijzigingsplan “De Plasse 18 – Langezwaag” officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Vastgesteld wijzigingsplan “De Feart 16 – Ureterp” officiële publicatie bekendmaking
05-02-2021 Inspraak ontwerp Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte 2021-2025 officiële publicatie bekendmaking
13-01-2021 Ontwerpbestemmingsplan “Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag” / Beeldkwaliteitsplan MFA de Finne Beetsterzwaag officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Ontwerpwijzigingsplan “De Plasse 18 – Langezwaag” officiële publicatie bekendmaking
18-11-2020 Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder “Mandewyk 18 - Bakkeveen” officiële publicatie bekendmaking
18-11-2020 Vastgesteld wijzigingsplan “De Rusken 6, Frieschepalen” officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Ontwerp-bestemmingsplan “Beetsterzwaag - Kom” officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Ter inzage: ontwerpbestemmingsplan “Terwispel - De Streek 24 en 26”; ontwerpbeschikking omgevingsvergunning “De Streek 26”; ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder “De Streek 26”. officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Vastgesteld wijzigingsplan “De Buorren 149 - Lippenhuizen” officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Vastgesteld wijzigingsplan “Domela Nieuwenhuisweg 119 – Nij Beets” officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Publicatie omgevingsvergunning “bouw ligboxenstal Riperwâlden 8 Tijnje” en de daarbij behorende verklaringen van geen bedenkingen. officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Ontwerpwijzigingsplan “De Feart 16 - Ureterp” officiële publicatie bekendmaking
21-10-2020 Bestemmingsplan "Multifunctionele Accommodatie Tijnje” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
02-09-2020 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) officiële publicatie bekendmaking
26-08-2020 Ontwerpwijzigingsplan “De Rusken 6, Frieschepalen” officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder “Domela Nieuwenhuisweg 119 – Nij Beets” officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Besluit verlenen van de omgevingsvergunning voor het realiseren en exploiteren van een zonneweide officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Ontwerpwijzigingsplan “De Buorren 149 - Lippenhuizen” officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Multifunctionele Accommodatie Tijnje” officiële publicatie bekendmaking
08-04-2020 Vastgesteld wijzigingsplan “Welgelegen 15 - Lippenhuizen” officiële publicatie bekendmaking
05-02-2020 Ontwerpwijzigingsplan “Welgelegen 15 - Lippenhuizen” officiële publicatie bekendmaking
Verberg gearchiveerde onwikkelingen