Datum Naam Status Soort informatie
29-09-2022 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 27 september 2022, nr. IENW/BSK-2022/210160, tot wijziging van de Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra officiële publicatie bekendmaking
28-09-2022 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A27 Houten – Hooipolder, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
28-09-2022 Kennisgeving van de ontwerpbeschikking voor de afwijzing van een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor het plaatsen van een landmark nabij het energielaadpunt op verzorgingsplaats Varakker, langs de rijksweg A15 ter hoogte van km 143,5 HRL in de gemeente Neder-Betuwe. officiële publicatie bekendmaking
27-09-2022 Omgevingsvergunning voor aanleg warmteleiding en bijbehorende installaties buiten toepassing laten rijkscoördinatieregeling EemsEnergy Terminal, Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat officiële publicatie bekendmaking
26-09-2022 Kennisgeving aanvraag Vliegbasis Woensdrecht (49G01), zaak 2022/1351, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
23-09-2022 Kennisgeving melding POMS Eygelshoven (60E04), zaak 2022/1346, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
22-09-2022 Besluit van 6 juli 2022, nr. 2022001469 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Oosterhout en Dongen krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van de N629 Oosterhout-Dongen, fase 2, met bijkomende werken) officiële publicatie bekendmaking
22-09-2022 Besluit van 23 augustus 2022, nr. 2022001686 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeenten Heerde en Hattem krachtens artikel 62 van de onteigeningswet (onteigening voor het project Verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal) officiële publicatie bekendmaking
22-09-2022 Besluit van 23 augustus 2022, nr. 2022001685 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Goeree-Overflakkee krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de verbetering van de provinciale weg N215/Staverseweg en Langeweg, met bijkomende werken) officiële publicatie bekendmaking
21-09-2022 Kennisgeving beschikking Prinses Margrietkazerne (27B05), zaak 2022/1297, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
19-09-2022 Kennisgeving beschikking Willem Lodewijk van Nassaukazerne (06F02) zaak 2022/1335, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
19-09-2022 Kennisgeving melding Legerplaats Stroe (32F11) zaak 2022/1347, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
16-09-2022 Kennisgeving besluit Oldelamer 1, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat officiële publicatie bekendmaking
15-09-2022 Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Omgevingsbesluit in verband met het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde gevallen officiële publicatie bekendmaking
14-09-2022 Ontwerpbesluit wijziging vergunning Waterwet (Wtw), Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
14-09-2022 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project ‘Afsluitdijk’, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
14-09-2022 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project ‘Afsluitdijk’, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
14-09-2022 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project ‘Afsluitdijk’, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
14-09-2022 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 13 september 2022, nr. IENW/BSK-2022/206437, houdende regels voor het verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering aan de omgevingsdiensten voor de uitvoering van het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (Regeling specifieke uitkering interbestuurlijk programma VTH) officiële publicatie bekendmaking
13-09-2022 Kennisgeving beschikking Johannes Postkazerne (16G02), zaak 2022/1299, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
12-09-2022 Kennisgeving verlengen proceduretermijn MLT Deelen (33C01) Zaak: 2022/1330, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
09-09-2022 Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning Rijksvastgoedbedrijf, ’t Harde, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
09-09-2022 Kennisgeving beschikking Complex Nieuwe Haven (14B03) zaak 2022/1295, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
08-09-2022 Besluit van 23 augustus 2022, nr. 2022001687 houdende erkenning van het openbaar belang van werken tot de aanleg en instandhouding van het warmte- en CO2 transportnetwerk van de Afval Energie Centrale te Roosendaal naar het Agro Food Cluster te Nieuw-Prinsenland in Dinteloord en van de Afval Energie Centrale te Roosendaal naar het Energie Cluster Steenbergen te Steenbergen officiële publicatie bekendmaking
08-09-2022 Kennisgeving beschikking Johannes Postkazerne (16G02), zaak 2022/1324, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen