Datum Naam Status Soort informatie
07-07-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tijnje – Riperwei 22’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
07-07-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Drachten – Azeven’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
14-07-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Gorredijk - Wijkvernieuwing Stokerij’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
14-07-2011 Wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
22-09-2011 Wijziging bestemmingsplan Woudklank fietspad Nijefeanster officiële publicatie bekendmaking
29-09-2011 Ontwerpbestemmingsplan en -omgevingsvergunning Herinvulling Vlaslaan Beetsterzwaag officiële publicatie bekendmaking
10-11-2011 Wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
24-11-2011 Bestemmingsplan ‘Tijnje - Riperwei 22‘ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
24-11-2011 Wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
19-01-2012 Bestemmingswijziging ‘Boerestreek 21 te Lippenhuizen’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
23-02-2012 Bestemmingsplan en -omgevingsvergunning ‘Beetsterzwaag – Herinvulling Vlaslaan e.o.’ officiële publicatie bekendmaking
01-03-2012 Zes bestemmingsplannen onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
24-05-2012 Bestemmingsplan ‘Beetsterzwaag-Herinvulling Vlaslaan e.o.’ onherroepelijk geworden officiële publicatie bekendmaking
10-09-2012 Aanmeldingsnotitie veranderen melkrundveehouderij aan De Leijen 4 te Gorredijk, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
13-09-2012 Bestemmingswijziging ‘Mijnbouwlocatie Langezwaag’ vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
24-01-2013 Vastgesteld bestemmingswijziging ‘Merkebuorren 91 Wijnjewoude’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
25-04-2013 Ontwerpbestemmingsplan en -omgevingsvergunning ‘Herinvulling deel De Wissel, ter hoogte van de weg ’t Rond, te Beetsterzwaag’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
20-06-2013 Beheersverordeningen vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
11-07-2013 Vaststelling bestemmingsplan en -omgevingsvergunning ‘Herinvulling deel de Wissel, ter hoogte van de weg 't Rond, te Beetsterzwaag’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
01-08-2013 Vaststelling bestemmingsplan ‘Jonkerslân Kom’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
31-10-2013 Terinzagelegging ‘Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Gemeente Opsterland’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
12-02-2014 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ureterp Kom (2013)’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
20-01-2015 Wet milieubeheer kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit Mandefjild 9 te Bakkeveen, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
11-03-2015 Bestemmingsplannen ‘Bakkeveen Kom’ en ‘Hemrik Kom’ onherroepelijk geworden, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
20-05-2015 Bestemmingsplan ‘Nij Beets Kom’ vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen