Datum Naam Status Soort informatie
21-11-2018 Bestemmingsplan "Correctieve en partiële (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018" gewijzigd vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
12-12-2018 Vastgesteld wijzigingsplan “Fûgelsang 21 - Jonkerslân” officiële publicatie bekendmaking
16-01-2019 Vastgesteld wijzigingsplan “Achterwei 9 - Olterterp” officiële publicatie bekendmaking
16-01-2019 Vastgesteld wijzigingsplan “Rolbrêgedyk 16 - Tijnje” officiële publicatie bekendmaking
23-01-2019 Vastgesteld wijzigingsplan “Tjalling Harkeswei 81 - Wijnjewoude” officiële publicatie bekendmaking
23-01-2019 Omgevingsvergunning voor herinrichting van het terrein van de Oude melkfabriek aan Klein Groningen in Wijnjewoude officiële publicatie bekendmaking
23-01-2019 Omgevingsvergunning voor realisatie zorginstelling en twee extra zorgunits aan de Domela Nieuwenhuisweg 92 in Nij Beets officiële publicatie bekendmaking
13-03-2019 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning “bouw ligboxenstal Riperwâlden 8 Tijnje” en de daarbij behorende ontwerpverklaringen van geen bedenkingen. officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Siegerswoude Kom”, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
24-04-2019 Bestemmingsplan "Langezwaag Kom” gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
01-05-2019 Ontwerpwijzigingsplan ‘Natuurontwikkeling Koningsdiep (Oude Bosch en Hemrikkerscharren Oost)’ officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Gorredijk – De Tsjerk Hiddes” officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Wijnjewoude / Klein Groningen” officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Omgevingsvergunning voor realisatie zorginstelling en twee extra zorgunits aan de Domela Nieuwenhuisweg 92 in Nij Beets officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Omgevingsvergunning voor herinrichting van het terrein van de Oude melkfabriek aan Klein Groningen in Wijnjewoude officiële publicatie bekendmaking
29-05-2019 Ontwerpwijzigingsplan “De Kromten 4 – Waskemeer/ Bakkeveen” officiële publicatie bekendmaking
26-06-2019 Vastgesteld wijzigingsplan ‘Natuurontwikkeling Koningsdiep (Oude Bosch en Hemrikkerscharren Oost)’ officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Vastgesteld wijzigingsplan “De Kromten 4 Waskemeer/ Bakkeveen” officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 Ontwerpwijzigingsplan “Ulesprong 17 - 18 Tijnje” officiële publicatie bekendmaking
16-10-2019 Bestemmingsplan “Siegerswoude Kom” ongewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
16-10-2019 Bestemmingsplan “Gorredijk - De Tsjerk Hiddes” ongewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Vastgesteld wijzigingsplan “Ulesprong 17 - 18 Tijnje” officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Omgevingsvergunning voor het realiseren en exploiteren van een zonneweide aan de Tolleane te Wijnjewoude officiële publicatie bekendmaking
05-02-2020 Ontwerpwijzigingsplan “Welgelegen 15 - Lippenhuizen” officiële publicatie bekendmaking
08-04-2020 Vastgesteld wijzigingsplan “Welgelegen 15 - Lippenhuizen” officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen