Datum Naam Status Soort informatie
24-09-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Gorredijk Rondweg – De Leijen 13 e.o.’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
10-09-2009 Wijzigingsplan ‘Tijnje (Riperwei/Warrewei)’ goedgekeurd officiële publicatie bekendmaking
10-09-2009 Besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Ureterp - De Hege Kamp’ officiële publicatie bekendmaking
10-09-2009 Besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Ureterp – Sportvelden’ officiële publicatie bekendmaking
02-07-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Frieschepalen-Kom’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
02-07-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Beetsterzwaag-Van Lyndenpark’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
18-06-2009 Besluit tot vaststelling wijzigingsplan ‘Tijnje (Riperwei/Warrewei)’ officiële publicatie bekendmaking
04-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ureterp-Sportvelden’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
04-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ureterp-De Hege Kamp’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
04-06-2009 Structuurvisie ‘Ureterp 2008’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
25-11-2021 Beetsterzwaag - Commissieweg 2 t/m 5 ontwerp bestemmingsplan
13-10-2021 Luxwoude - Hegedyk 48 ontwerp bestemmingsplan
05-07-2021 Beetsterzwaag Kom vastgesteld bestemmingsplan
10-05-2021 Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag vastgesteld bestemmingsplan
24-03-2021 Beetsterzwaag - Commissieweg 2 t/m 5 voorontwerp bestemmingsplan
01-03-2021 Terwispel - De Streek 24 en 26 vastgesteld bestemmingsplan
10-11-2020 Beetsterzwaag Kom ontwerp bestemmingsplan
05-10-2020 Multifunctionele Accommodatie Tijnje vastgesteld bestemmingsplan
26-05-2020 Beetsterzwaag Kom voorontwerp bestemmingsplan
11-11-2019 Wijnjewoude / Klein Groningen vastgesteld bestemmingsplan
30-09-2019 Gorredijk - De Tsjerk Hiddes vastgesteld bestemmingsplan
30-09-2019 Siegerswoude Kom vastgesteld bestemmingsplan
11-03-2019 Langezwaag Kom vastgesteld bestemmingsplan
08-10-2018 Correctieve en partiële (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018 vastgesteld bestemmingsplan
09-05-2018 Siegerswoude Kom voorontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen