Datum Naam Status Soort informatie
10-09-2012 Aanmeldingsnotitie veranderen melkrundveehouderij aan De Leijen 4 te Gorredijk, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
10-10-2016 Aardgastransportleiding Mildam-Garijp (Opsterlands deel) vastgesteld omgevingsvergunning
14-01-2019 Achterwei 9 - Olterterp vastgesteld wijzigingsplan
24-10-2018 Achterwei 9 - Olterterp ontwerp wijzigingsplan
12-09-2017 B??tewei 15 vastgesteld omgevingsvergunning
23-05-2017 B??tewei 15 ontwerp omgevingsvergunning
26-05-2020 Beetsterzwaag Kom voorontwerp bestemmingsplan
24-06-2015 Beheersverordening ‘Lippenhuizen Kom en Bedrijventerrein Jubbega Lippenhuizen’ vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
15-06-2016 Beheersverordening “Langezwaag - Kom” vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
19-07-2017 Beheersverordening “Siegerswoude Kom” vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
03-06-2013 Beheersverordening Beetsterzwaag vastgesteld beheersverordening
03-06-2013 Beheersverordening Buitengebied vastgesteld beheersverordening
06-06-2016 Beheersverordening Langezwaag-Kom vastgesteld beheersverordening
17-07-2017 Beheersverordening Siegerswoude Kom vastgesteld beheersverordening
20-06-2013 Beheersverordeningen vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
10-09-2009 Besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Ureterp - De Hege Kamp’ officiële publicatie bekendmaking
10-09-2009 Besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Ureterp – Sportvelden’ officiële publicatie bekendmaking
18-06-2009 Besluit tot vaststelling wijzigingsplan ‘Tijnje (Riperwei/Warrewei)’ officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Besluit verlenen van de omgevingsvergunning voor het realiseren en exploiteren van een zonneweide officiële publicatie bekendmaking
21-11-2018 Bestemmingsplan "Correctieve en partiële (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018" gewijzigd vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
24-04-2019 Bestemmingsplan "Langezwaag Kom” gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
20-01-2011 Bestemmingsplan ‘Beekdalhoeve Koningsdiep’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
08-10-2009 Bestemmingsplan ‘Beetsterzwaag – Van Lyndenpark’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
24-05-2012 Bestemmingsplan ‘Beetsterzwaag-Herinvulling Vlaslaan e.o.’ onherroepelijk geworden officiële publicatie bekendmaking
16-06-2011 Bestemmingsplan ‘Exploratieboring Langezwaag’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen