Datum Naam Status Soort informatie
27-06-2018 Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas ontwerp omgevingsvergunning
27-06-2018 Zonnepark Skieppeleane ontwerp omgevingsvergunning
27-06-2018 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning “Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas Ureterp” en de daarbij behorende ontwerp verklaring van geen bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
27-06-2018 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning “Zonnepark Skieppeleane” en de daarbij behorende ontwerp verklaring van geen bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
27-06-2018 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning “Vervangen driving range in Beetsterzwaag” en de daarbij behorende ontwerp verklaring van geen bedenkingen. officiële publicatie bekendmaking
30-05-2018 Publicatie omgevingsvergunning‘Langezwaag – De Plasse 25’ en de daarbij behorende verklaring van geen bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
29-05-2018 Langezwaag - De Plasse 25 vastgesteld omgevingsvergunning
16-05-2018 Rectificatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Correctieve en partiële (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018" officiële publicatie bekendmaking
09-05-2018 Siegerswoude Kom voorontwerp bestemmingsplan
09-05-2018 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Correctieve en partiële (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018" officiële publicatie bekendmaking
25-04-2018 Ontwerpwijzigingsplan “De Warren 17 - Tijnje” officiële publicatie bekendmaking
25-04-2018 Ontwerpwijzigingsplan “Warrewei 58 - Tijnje” officiële publicatie bekendmaking
18-04-2018 Herinvulling De Wissel (plandeel Beukenlaan) te Beetsterzwaag vastgesteld gerechtelijke uitspraak
04-04-2018 Wijzigingsplan “Gorredijk - Loevestein fase 4 (J. Reinbergenstrjitte)” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
03-04-2018 De Warren17 - Tijnje ontwerp wijzigingsplan
28-03-2018 Gorredijk - Loevestein fase 4 (J. Reinbergenstrjitte) vastgesteld wijzigingsplan
26-03-2018 Uitbreiding supermarkt Bakkeveen ontwerp omgevingsvergunning
26-03-2018 Warrewei 58 Tijnje ontwerp wijzigingsplan
07-02-2018 Tolheksleane 38 Frieschepalen vastgesteld wijzigingsplan
07-02-2018 Hegedyk 15 Gorredijk vastgesteld wijzigingsplan
07-02-2018 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning ‘Langezwaag – De Plasse 25’ officiële publicatie bekendmaking
07-02-2018 Wijzigingsplan “Tolheksleane 38 - Frieschepalen” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
07-02-2018 Wijzigingsplan “Hegedyk 15 - Gorredijk” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
06-02-2018 Nij Beets - Domela Nieuwenhuisweg 92 ontwerp omgevingsvergunning
31-01-2018 Ontwerpwijzigingsplan “Gorredijk - Loevestein fase 4 (J. Reinbergenstrjitte)” officiële publicatie bekendmaking
Verberg gearchiveerde onwikkelingen