Datum Naam Status Soort informatie
17-10-2018 Ontwerpwijzigingsplan “Tjalling Harkeswei 81 - Wijnjewoude” officiële publicatie bekendmaking
09-10-2018 Fûgelsang 21 - Jonkerslân ontwerp wijzigingsplan
08-10-2018 Correctieve en partiële (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018 vastgesteld bestemmingsplan
03-10-2018 Omgevingsvergunning voor “Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas Ureterp” officiële publicatie bekendmaking
03-10-2018 Omgevingsvergunning voor “Zonnepark Skieppeleane Ureterp” officiële publicatie bekendmaking
01-10-2018 Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas vastgesteld omgevingsvergunning
01-10-2018 Zonnepark Skieppeleane vastgesteld omgevingsvergunning
26-09-2018 Publicatie omgevingsvergunning ‘vervangen driving range Beetsterzwaag’ en de daarbij behorende verklaring van geen bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
20-09-2018 Vervangen driving range in Beetsterzwaag vastgesteld omgevingsvergunning
04-09-2018 Langezwaag Kom ontwerp bestemmingsplan
03-09-2018 Tjalling Harkeswei 81 - Wijnjewoude ontwerp wijzigingsplan
18-07-2018 Uitbreiding supermarkt Bakkeveen vastgesteld omgevingsvergunning
18-07-2018 Publicatie vastgesteld wijzigingsplan voor Warrewei 58 in Tijnje officiële publicatie bekendmaking
18-07-2018 Publicatie vastgesteld wijzigingsplan voor De Warren 17 in Tijnje officiële publicatie bekendmaking
18-07-2018 Publicatie omgevingsvergunning‘Uitbreiding supermarkt Poiesz in Bakkeveen’ en de daarbij behorende verklaring van geen bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
17-07-2018 De Warren17 - Tijnje vastgesteld wijzigingsplan
17-07-2018 Warrewei 58 Tijnje vastgesteld wijzigingsplan
27-06-2018 Vervangen driving range in Beetsterzwaag ontwerp omgevingsvergunning
27-06-2018 Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas ontwerp omgevingsvergunning
27-06-2018 Zonnepark Skieppeleane ontwerp omgevingsvergunning
27-06-2018 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning “Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas Ureterp” en de daarbij behorende ontwerp verklaring van geen bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
27-06-2018 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning “Zonnepark Skieppeleane” en de daarbij behorende ontwerp verklaring van geen bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
27-06-2018 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning “Vervangen driving range in Beetsterzwaag” en de daarbij behorende ontwerp verklaring van geen bedenkingen. officiële publicatie bekendmaking
30-05-2018 Publicatie omgevingsvergunning‘Langezwaag – De Plasse 25’ en de daarbij behorende verklaring van geen bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
29-05-2018 Langezwaag - De Plasse 25 vastgesteld omgevingsvergunning
Verberg gearchiveerde onwikkelingen