Datum Naam Status Soort informatie
01-03-2012 Zes bestemmingsplannen onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
23-02-2012 Bestemmingsplan en -omgevingsvergunning ‘Beetsterzwaag – Herinvulling Vlaslaan e.o.’ officiële publicatie bekendmaking
14-02-2012 Bestemmingsplan Bedrijvenpark Drachten-Azeven onherroepelijk bestemmingsplan
14-02-2012 Bestemmingsplan Gorredijk - Wijkvernieuwing De Vlecke en omgeving onherroepelijk bestemmingsplan
14-02-2012 Bestemmingsplan Gorredijk - Wijkvernieuwing Stokerij onherroepelijk bestemmingsplan
19-01-2012 Bestemmingswijziging ‘Boerestreek 21 te Lippenhuizen’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
10-01-2012 Bestemmingsplan Tijnje - Riperwei 22 onherroepelijk bestemmingsplan
09-01-2012 Bestemmingsplan Beetsterzwaag herinvulling Vlaslaan e.o. vastgesteld bestemmingsplan
20-12-2011 Bestemmingsplan Gorredijk - Loevestein fase 4 onherroepelijk bestemmingsplan
12-12-2011 Bestemmingsplan Bedrijvenpark Drachten-Azeven vastgesteld bestemmingsplan
12-12-2011 Bestemmingsplan Gorredijk - Wijkvernieuwing De Vlecke en omgeving vastgesteld bestemmingsplan
12-12-2011 Bestemmingsplan Gorredijk - Wijkvernieuwing Stokerij vastgesteld bestemmingsplan
24-11-2011 Bestemmingsplan ‘Tijnje - Riperwei 22‘ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
24-11-2011 Wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
14-11-2011 Bestemmingsplan Tijnje - Riperwei 22 vastgesteld bestemmingsplan
10-11-2011 Wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
29-09-2011 Ontwerpbestemmingsplan en -omgevingsvergunning Herinvulling Vlaslaan Beetsterzwaag officiële publicatie bekendmaking
22-09-2011 Wijziging bestemmingsplan Woudklank fietspad Nijefeanster officiële publicatie bekendmaking
19-09-2011 Bestemmingsplan Gorredijk - Loevestein fase 4 vastgesteld bestemmingsplan
09-09-2011 Bestemmingsplan Beetsterzwaag herinvulling Vlaslaan e.o. ontwerp bestemmingsplan
14-07-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Gorredijk - Wijkvernieuwing Stokerij’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
14-07-2011 Wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
07-07-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tijnje – Riperwei 22’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
07-07-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Drachten – Azeven’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
16-06-2011 Bestemmingsplan ‘Exploratieboring Langezwaag’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
Verberg gearchiveerde onwikkelingen