Datum Naam Status Soort informatie
14-03-2019 Riperwalden 8 - Tijnje ontwerp omgevingsvergunning
13-03-2019 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning “bouw ligboxenstal Riperwâlden 8 Tijnje” en de daarbij behorende ontwerpverklaringen van geen bedenkingen. officiële publicatie bekendmaking
11-03-2019 Langezwaag Kom vastgesteld bestemmingsplan
23-01-2019 Vastgesteld wijzigingsplan “Tjalling Harkeswei 81 - Wijnjewoude” officiële publicatie bekendmaking
23-01-2019 Omgevingsvergunning voor herinrichting van het terrein van de Oude melkfabriek aan Klein Groningen in Wijnjewoude officiële publicatie bekendmaking
23-01-2019 Omgevingsvergunning voor realisatie zorginstelling en twee extra zorgunits aan de Domela Nieuwenhuisweg 92 in Nij Beets officiële publicatie bekendmaking
21-01-2019 Herinrichting terrein oude melkfabriek Klein Groningen ontwerp omgevingsvergunning
16-01-2019 Vastgesteld wijzigingsplan “Achterwei 9 - Olterterp” officiële publicatie bekendmaking
16-01-2019 Vastgesteld wijzigingsplan “Rolbrêgedyk 16 - Tijnje” officiële publicatie bekendmaking
15-01-2019 Tjalling Harkeswei 81 - Wijnjewoude vastgesteld wijzigingsplan
14-01-2019 Achterwei 9 - Olterterp vastgesteld wijzigingsplan
07-01-2019 Rolbr??gedyk 16 - Tijnje vastgesteld wijzigingsplan
12-12-2018 Vastgesteld wijzigingsplan “Fûgelsang 21 - Jonkerslân” officiële publicatie bekendmaking
10-12-2018 F??gelsang 21 - Jonkersl??n vastgesteld wijzigingsplan
21-11-2018 Bestemmingsplan "Correctieve en partiële (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018" gewijzigd vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
29-10-2018 Rolbr??gedyk 16 - Tijnje ontwerp wijzigingsplan
24-10-2018 Achterwei 9 - Olterterp ontwerp wijzigingsplan
17-10-2018 Ontwerpwijzigingsplan “Fûgelsang 21 - Jonkerslân” officiële publicatie bekendmaking
17-10-2018 Ontwerpwijzigingsplan “Tjalling Harkeswei 81 - Wijnjewoude” officiële publicatie bekendmaking
09-10-2018 F??gelsang 21 - Jonkersl??n ontwerp wijzigingsplan
08-10-2018 Correctieve en parti??le (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018 vastgesteld bestemmingsplan
03-10-2018 Omgevingsvergunning voor “Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas Ureterp” officiële publicatie bekendmaking
03-10-2018 Omgevingsvergunning voor “Zonnepark Skieppeleane Ureterp” officiële publicatie bekendmaking
01-10-2018 Drijvend zonnepark Lippe Gabri??lsplas vastgesteld omgevingsvergunning
01-10-2018 Zonnepark Skieppeleane vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen