Datum Naam Status Soort informatie
28-01-2010 Wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
21-01-2010 Bestemmingsplan ‘Luxwoude-Kom’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
11-01-2010 Bestemmingsplan Luxwoude Kom vastgesteld bestemmingsplan
03-12-2009 Twee bestemmingsplannen en één wijzigingsplan onherroepelijk geworden officiële publicatie bekendmaking
19-11-2009 Bestemmingsplan ‘Frieschepalen-Kom’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
27-10-2009 Bestemmingsplan Ureterp - De Hege Kamp sportvelden Skoalleane onherroepelijk bestemmingsplan
08-10-2009 Bestemmingsplan ‘Beetsterzwaag – Van Lyndenpark’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
08-10-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Luxwoude-Kom’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
05-10-2009 Bestemmingsplan Beetsterzwaag - Van Lyndenpark vastgesteld bestemmingsplan
05-10-2009 Bestemmingsplan Frieschepalen - Kom onherroepelijk bestemmingsplan
24-09-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Gorredijk Rondweg – De Leijen 13 e.o.’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
10-09-2009 Wijzigingsplan ‘Tijnje (Riperwei/Warrewei)’ goedgekeurd officiële publicatie bekendmaking
10-09-2009 Besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Ureterp - De Hege Kamp’ officiële publicatie bekendmaking
10-09-2009 Besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Ureterp – Sportvelden’ officiële publicatie bekendmaking
07-09-2009 Bestemmingsplan Ureterp - Sportvelden onherroepelijk bestemmingsplan
02-07-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Frieschepalen-Kom’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
02-07-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Beetsterzwaag-Van Lyndenpark’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
18-06-2009 Besluit tot vaststelling wijzigingsplan ‘Tijnje (Riperwei/Warrewei)’ officiële publicatie bekendmaking
04-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ureterp-Sportvelden’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
04-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ureterp-De Hege Kamp’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
04-06-2009 Structuurvisie ‘Ureterp 2008’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen