Datum Naam Status Soort informatie
20-06-2013 Beheersverordeningen vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
12-06-2013 Bestemmingsplan Jonkerslan Kom vastgesteld bestemmingsplan
03-06-2013 Beheersverordening Buitengebied vastgesteld beheersverordening
03-06-2013 Bestemmingsplan Bakkeveen Kom ontwerp bestemmingsplan
03-06-2013 Beheersverordening Beetsterzwaag vastgesteld beheersverordening
25-04-2013 Ontwerpbestemmingsplan en -omgevingsvergunning ‘Herinvulling deel De Wissel, ter hoogte van de weg ’t Rond, te Beetsterzwaag’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
24-01-2013 Vastgesteld bestemmingswijziging ‘Merkebuorren 91 Wijnjewoude’, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
13-09-2012 Bestemmingswijziging ‘Mijnbouwlocatie Langezwaag’ vastgesteld, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
10-09-2012 Aanmeldingsnotitie veranderen melkrundveehouderij aan De Leijen 4 te Gorredijk, Opsterland officiële publicatie bekendmaking
24-05-2012 Bestemmingsplan ‘Beetsterzwaag-Herinvulling Vlaslaan e.o.’ onherroepelijk geworden officiële publicatie bekendmaking
11-04-2012 Bestemmingsplan Beetsterzwaag herinvulling Vlaslaan e.o. onherroepelijk bestemmingsplan
01-03-2012 Zes bestemmingsplannen onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
23-02-2012 Bestemmingsplan en -omgevingsvergunning ‘Beetsterzwaag – Herinvulling Vlaslaan e.o.’ officiële publicatie bekendmaking
14-02-2012 Bestemmingsplan Bedrijvenpark Drachten-Azeven onherroepelijk bestemmingsplan
19-01-2012 Bestemmingswijziging ‘Boerestreek 21 te Lippenhuizen’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
09-01-2012 Bestemmingsplan Beetsterzwaag herinvulling Vlaslaan e.o. vastgesteld bestemmingsplan
20-12-2011 Bestemmingsplan Gorredijk - Loevestein fase 4 onherroepelijk bestemmingsplan
12-12-2011 Bestemmingsplan Bedrijvenpark Drachten-Azeven vastgesteld bestemmingsplan
24-11-2011 Bestemmingsplan ‘Tijnje - Riperwei 22‘ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
24-11-2011 Wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
10-11-2011 Wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
29-09-2011 Ontwerpbestemmingsplan en -omgevingsvergunning Herinvulling Vlaslaan Beetsterzwaag officiële publicatie bekendmaking
22-09-2011 Wijziging bestemmingsplan Woudklank fietspad Nijefeanster officiële publicatie bekendmaking
19-09-2011 Bestemmingsplan Gorredijk - Loevestein fase 4 vastgesteld bestemmingsplan
14-07-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Gorredijk - Wijkvernieuwing Stokerij’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen